ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Οκτωβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ στο 1,7% ετησίως από 1,8% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2014 αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,1%.

Βουλγαρία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 στο 0,5% ετησίως από 1,2% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2014 αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,6%.

Κύπρος: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις σύμφωνα με το Μνημόνιο το οποίο ακολουθεί η χώρα από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Ενδεικτικά, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 θα συρρικνωθεί στο 8,7% ετησίως και 3,9% το 2014.

Ρουμανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 στο 2,0% ετησίως από 1,6% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2014 αναμένει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,2%.

Σερβία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 στο 2,0% ετησίως σε σύγκριση με την Έκθεση του Απριλίου, επίπεδο στο οποίο αναμένεται να διατηρηθεί και το 2014. Εντούτοις, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της επίσκεψης κλιμακίου του ΔΝΤ στη χώρα στις αρχές Οκτωβρίου, τονίζεται ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει ευάλωτη. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 θα ανέλθει στο 1,5% (χαμηλότερα από τις προβλέψεις του ΔΝΤ στην Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία), με βασικούς άξονες τους κλάδους της γεωργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλων εξαγωγών.