ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Σεπτεμβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα για τον Αύγουστο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 28 Αυγούστου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 3,5% μετά την μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι ο στόχος του πληθωρισμού στο 3,0% θα επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα, ενώ η αναιμική ζήτηση και οικονομική ανάπτυξη θα διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο περιορισμός του εισαγόμενου πληθωρισμού θα συμβάλει θετικά στις εγχώριες τιμές.

Βουλγαρία: Το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με μικρότερη ένταση το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο 0,2% ετησίως από 0,4% το πρώτο τρίμηνο του έτους και 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2012, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του Αυγούστου. Βασική αιτία της επιβράδυνσης της οικονομική ανάπτυξης το δεύτερο τρίμηνο είναι η αποδυναμωμένη τελική κατανάλωση.

Κύπρος: Εγκρίθηκε σήμερα από το Eurogroup η δόση του Σεπτεμβρίου ύψους EUR 1,5δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης που θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το Eurogroup χαιρετίζει την μέχρι τώρα πορεία της χώρας και τονίζει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται εντός των στόχων. Επιπλέον, σημειώνει ότι η έξοδος της Τράπεζας Κύπρου στις 30 Ιουλίου από το καθεστώς εξυγίανσης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται η έγκριση της δόσης ύψους EUR 86εκ. από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά 5,7% ετησίως από αντίστοιχες μειώσεις 4,9% το πρώτο τρίμηνο και 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2012, καθώς περαιτέρω μειώθηκε η τελική κατανάλωση, οι ακαθάριστες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και ο εξωτερικός τομέας.

Ρουμανία: Το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με μικρότερη ένταση το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο 1,4% ετησίως από 2,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους και 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2012, κυρίως εξαιτίας της συρρίκνωσης της τελικής κατανάλωσης και των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ενώ θετική ήταν η αύξηση των εξαγωγών.

Σερβία: Το πραγματικό ΑΕΠ σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβραδύνθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο 0,7% ετησίως από 2,1% το πρώτο τρίμηνο και μείωση κατά 0,1% την ίδια περίοδο πέρυσι.