ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 2ο 15νθημερο Απριλίου

  • Κύπρος: Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο διαγνωστικό έλεγχο για τον τραπεζικό τομέα, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που ανέρχονται σε περίπου EUR 8,9δισ. για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Η ημερομηνία αποτίμησης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2012.
  • Αλβανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε οριακά προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ στο 1,8% ετησίως από 1,7% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2014 αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,5%.
  • Βουλγαρία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 στο 1,2% ετησίως από 1,5% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2014 αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,3%.
  • Ρουμανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 στο 1,6% ετησίως από 2,5% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2014 αναμένει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0%.
  • Σερβία: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανέκαμψε σημαντικά με αύξηση κατά 1,9% ετησίως από συρρίκνωση κατά 2,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και -0,3% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.