ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Δεικτών ΝΑ Ευρώπης Φεβρουαρίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 27 Φεβρουαρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 3,75% μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιανουάριο. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο της νομισματικής πολιτικής εξυπηρετεί στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του πληθωρισμού και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και εγχώριας ζήτησης.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες προβλέψεις της εκτιμά ότι η οικονομία της Βουλγαρίας θα ανακάμψει το 2013 με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,4% και 2,0% το 2014, εξαιτίας της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, ενώ οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν αρνητικά στο πραγματικό ΑΕΠ. Ο δημοσιονομικός τομέας αναμένεται να παραμείνει σταθερός.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες προβλέψεις της εκτιμά ότι η οικονομία της Κύπρου θα συρρικνωθεί περαιτέρω το 2013 κατά 3,5% ετησίως, με κύριους πυλώνες της μείωσης την εγχώρια ζήτηση και τις επενδυτικές δραστηριότητες. Ο δημοσιονομικός τομέας εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το διογκωμένο έλλειμμα και τα επόμενα χρόνια.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες προβλέψεις της εκτιμά ότι η οικονομία της Ρουμανίας θα ανακάμψει σταδιακά το 2013 στο 1,6% ετησίως και 2,5% το επόμενο έτος, εξαιτίας της εγχώριας ζήτησης ενώ αντίθετα οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συμβάλλουν αρνητικά στο πραγματικό ΑΕΠ. Οι τιμές των τροφίμων και ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν το πληθωρισμό, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχιστεί με την τόνωση των εσόδων.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρόσφατες προβλέψεις της εκτιμά ότι η οικονομία της Σερβίας θα ανακάμψει το 2013 και 2014 με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 1,7% και 2,0% ετησίως αντίστοιχα, εξαιτίας της βελτίωσης των εξαγωγών, ενώ η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει αποδυναμωμένη εξαιτίας της δημοσιονομικής λιτότητας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μεσοπρόθεσμα εξαιτίας των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών και των εμμέσων φόρων.