ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Δεικτών Οκτωβρίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 3,5%. Η τελευταία μείωση είχε γίνει τον Ιούλιο κατά 25 μονάδες βάσης. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι ο στόχος του πληθωρισμού στο 3,0% θα επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα, ενώ η αναιμική ζήτηση και οικονομική ανάπτυξη θα διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές.
  • Στη Βουλγαρία, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών.
  • Στην Κύπρο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2012 αναθεωρήθηκε οριακά προς τα επάνω στο 6,4% του ΑΕΠ από 6,3% στην πρώτη εκτίμηση, εξαιτίας της αντίστοιχης αύξησης των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον, αναθεωρήθηκε προς τα επάνω το δημόσιο χρέος το 2012 στο 86,6% του ΑΕΠ από 85,8% στην πρώτη εκτίμηση.
  • Στη Ρουμανία, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2012 αναθεωρήθηκε οριακά προς τα επάνω στο 3,0% του ΑΕΠ από 2,9% στην πρώτη εκτίμηση, εξαιτίας της αντίστοιχης αύξησης των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον, αναθεωρήθηκε προς τα επάνω το δημόσιο χρέος το 2012 στο 37,9% του ΑΕΠ από 37,8% στην πρώτη εκτίμηση.
  • Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 18 Οκτωβρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης στο 10,5%, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου διακύμανσης του στόχου του πληθωρισμού. Επιπλέον, η νέα δημοσιονομική προσαρμογή, η αποδυναμωμένη συνολική ζήτηση και η ισχύουσα νομισματική πολιτική θα διατηρήσουν τα επίπεδα του πληθωρισμού χαμηλά.