ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Δεικτών Σεπτεμβρίου

  • Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την ανασκόπηση της οικονομίας της Αλβανίας σε συνέχεια της επίσκεψης του κλιμακίου το Σεπτέμβριο. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη περιορίζεται εξαιτίας του μειωμένου δανεισμού, των επιδεινωμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμβασμάτων. Εντούτοις, η προσπάθεια αποπληρωμής του δημοσίου χρέους και η επιβολή μεσοπρόθεσμου στόχου για το χρέος αναμένεται να βελτιώσουν της προοπτικές της χώρας.
  • Το πραγματικό ΑΕΠ στη Βουλγαρία το 2013 αναμένεται στο 0,6% σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εξαιτίας της αποδυναμωμένης επενδυτικής δραστηριότητας. Για το 2014 η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει στο 2,0%.
  • Εκταμιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας η δεύτερη δόση της Κύπρου ύψους EUR 1,5δισ. με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του συνεταιριστικού τραπεζικού τομέα. Η αποπληρωμή αυτής της δόσης θα γίνει σε ισόποσες δόσεις το 2029 και 2030, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ συνολικά έχουν καταβληθεί τα EUR 4,5δισ. από τα EUR 9,0δισ. συνολικά.
  • Το ΔΝΤ ενέκρινε νέα συμφωνία Stand-By Arrangement με τη Ρουμανία στις 27 Σεπτεμβρίου συνολικού ποσού EUR 1,98δισ.. Η οικονομική βοήθεια - όπως και οι προηγούμενες – θα αντιμετωπιστεί ως προληπτική, ενώ με αυτό τον τρόπο η χώρα μπορεί να προχωρήσεις στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
  • Το πραγματικό ΑΕΠ στη Σερβία το δεύτερο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 0,2% ετησίως από αναθεωρημένη αύξηση κατά 2,7% το πρώτο τρίμηνο και συρρίκνωση κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο το 2012. Οι καθαρές εξαγωγές υποστήριξαν την ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, ενώ αρνητικούς ρυθμούς παρατηρούμε στην τελική κατανάλωση και τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.