ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκόπηση ΝΑ Ευρώπης Απρίλιος 2013

  • Κύπρος: Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να περιέλθει η οικονομία, λόγω της τεράστιας αναδιάρθρωσης και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται στον τραπεζικό τομέα, αλλά και των αυστηρών περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης. Ως χρήσιμο μέτρο σύγκρισης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία από τις χώρες της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία) το 2009. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα συρρικνωθεί κατά 15% κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς η εσωτερική ζήτηση θα υποστεί τεράστια συρρίκνωση, ενώ η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα συμβάλλει θετικά, διότι οι εισαγωγές θα υποχωρήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι των εξαγωγών. Η τεράστια υποχώρηση στην εσωτερική ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει σε πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (γεγονός που καταγράφηκε στις χώρες της Βαλτικής, όπου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετατράπηκε απότομα από ελλειμματικό σε πλεονασματικό) και ιδιαιτέρως χαμηλό πληθωρισμό. Παράλληλα, ο στόχος (που τίθεται στο Μνημόνιο) για πρωτογενές έλλειμμα στο 2,4% του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι πιθανότατα δεν θα επιτευχτεί, λόγω της σημαντικής υποχώρησης που θα πραγματοποιηθεί τόσο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού όσο και στο ονομαστικό ΑΕΠ, ωθώντας το ποσοστό του ελλείμματος και του χρέους (ως προς το ονομαστικό ΑΕΠ) σε υψηλότερα επίπεδα.
  • Αλβανία: Η οικονομική δραστηριότητα το 2013 αναμένεται να επιταχυνθεί οριακά στο 2,0% ετησίως από 1,7% το 2012, ενώ η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και Ιταλία – τους δύο κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας – έχει οδηγήσει στην αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το τελευταίο έτος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ αυτό το πρόβλημα δεν αναμένεται να λυθεί σύντομα. Αναφορικά με τις τιμές, αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός το 2013 θα ανέλθει στο 3,5%, το οποίο είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου διακύμανσης της Κεντρικής Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑλ), ενώ για το 2012 ο πληθωρισμός παρέμεινε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με οριακή ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες του έτους. Επιπλέον, η ΚΤΑλ μείωσε το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 3,75% τον Ιανουάριο, ενώ αναμένουμε ότι θα μειωθεί περαιτέρω εντός του 2013. Στο δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα παραμένει σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία έτη, ενώ το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί το 2013, ενώ αναμένουμε τη χρηματοδότησή του να γίνει πιο δύσκολη καθώς η ροή των εμβασμάτων έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική ύφεση στην Ιταλία και την Ελλάδα. Τέλος, στον τραπεζικό τομέα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με επαρκή ρευστότητα, αλλά τα υψηλά επίπεδα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί ανησυχίες.