ομιλος τραπεζας πειραιως


Οικονομικές Εξελίξεις στην ΝΑ Ευρώπη 1ο 15νθημερο Φεβρουαρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία: Στην πρόσφατη έρευνα για την πιστωτική επέκταση από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις το τέταρτο τρίμηνο το 2013 έγιναν πιο αυστηρές, ενώ για το τρέχον τρίμηνο αναμένεται να χαλαρώσουν. Αντίθετα οι συνθήκες δανεισμού στα νοικοκυριά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 χαλάρωσαν και αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία και το τρέχον τρίμηνο.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο 1,0% ετησίως από 0,7% το τρίτο τρίμηνο και 0,6% το τέταρτο τρίμηνο το 2012. Για το έτος το πραγματικό ΑΕΠ ανήλθε στο 0,6% το 2013 από 0,8% το 2012, ενώ σε τριμηνιαία βάση το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το τέταρτο τρίμηνο από αύξηση 0,5% το τρίτο τρίμηνο.

Κύπρος: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2013 συρρικνώθηκε με μικρότερη ένταση στο 5,3% ετησίως από 5,7% το τρίτο τρίμηνο και 3,6% το τέταρτο τρίμηνο το 2012. Για το έτος το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 5,4% ετησίως το 2013 από μείωση 2,4% το 2012, ενώ σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,0% το τέταρτο τρίμηνο από -1,1% το τρίτο τρίμηνο.

Ρουμανία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο 5,1% ετησίως από 4,1% το τρίτο τρίμηνο και 0,8% το τέταρτο τρίμηνο το 2012. Για το έτος, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε στο 3,3% ετησίως το 2013 από 0,5% το 2012, ενώ σε τριμηνιαία βάση το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% το τέταρτο τρίμηνο.

Σερβία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 2,4% ετησίως από 3,4% το τρίτο τρίμηνο και συρρίκνωση κατά 1,5% το τέταρτο τρίμηνο το 2012. Για το έτος, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2,4% ετησίως από μείωση κατά 1,4% την προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας σημαντική βελτίωση με βασικό άξονα τις εξαγωγές.Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist