ομιλος τραπεζας πειραιως


Οικονομικές Εξελίξεις ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία:Η οικονομική δραστηριότητα το τρίτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε μετά από πέντε τρίμηνα ανάπτυξης καθώς το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε στο 2,3% ετησίως από αυξήσεις 1,7% το δεύτερο τρίμηνο και 2,3% το τρίτο τρίμηνο πέρυσι. Βασική αιτία της συρρίκνωσης του ΑΕΠ είναι η μείωση που παρατηρείται στους κλάδους της βιομηχανίας, των κατασκευών καθώς και των υπηρεσιών το τρίτο τρίμηνο, ενώ θετικά συνέβαλε στην οικονομική δραστηριότητα η γεωργία.

Βουλγαρία:Για το 2013, ο μέσος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 0,9% ετησίως από 3,0% το 2012, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 2,8% ετησίως από 3,0% τα ίδια έτη, ενώ σημαντική μείωση σημείωσαν οι τιμές στέγασης & ηλεκτρισμού κ.α. και μεταφορών.

Κύπρος: Ο μέσος πληθωρισμός για το 2013 διαμορφώθηκε στο -0,4% από 2,4% το 2012, ενώ οι τιμές των τροφίμων στο 0,2% ετησίως από 0,8% τα ίδια έτη.

Ρουμανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (ΚΤΡ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 08 Ιανουαρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 25 μ.β. στο 3,75% μετά τη μείωση του Νοεμβρίου κατά 25μ.β.. Η ΚΤΡ εκτιμά ότι πληθωριστικές πιέσεις περιορίζονται εξαιτίας της μείωσης των τιμών των τροφίμων, του αρνητικού παραγωγικού κενού στην οικονομία και της βελτίωσης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, η ΚΤΡ αποφάσισε να μειώσει το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα στο 12% από 15% και στο 18% από 20% αντίστοιχα.

Σερβία:Η οικονομική δραστηριότητα το τρίτο τρίμηνο του έτους σημείωσε σημαντική βελτίωση καθώς το μη-εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε στο 3,7% ετησίως από 0,6% το δεύτερο τρίμηνο και συρρίκνωση κατά 1,85% το τρίτο τρίμηνο το 2012. Βασική αιτία της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας είναι η σημαντική αύξηση που σημείωσαν οι εξαγωγές το τρίτο τρίμηνο στο 26,7% ετησίως από 12,6% το δεύτερο τρίμηνο και μόλις 2,4% το τρίτο τρίμηνο το 2012.