ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Απριλίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 30 Απριλίου να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο στο 2,75% με σκοπό να ενδυναμώσει περαιτέρω την συνολική ζήτηση και οικονομική δραστηριότητα.

  • Στη Βουλγαρία, το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2013 ανήλθε σύμφωνα με τη Eurostat στο 1,5% του ΑΕΠ από 0,8% το 2012 και το δημόσιο χρέος, στο 18,9% του ΑΕΠ από 18,4% τα ίδια έτη.

  • Στις 25 Απριλίου, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε εγχώριο νόμισμα στο Β- από CCC και την προοπτική σε Σταθερή από Αρνητική. Αντίστοιχα, την ίδια μέρα και η S&P αναθεώρησε προς τα επάνω τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Β από Β- και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στο Β, ενώ αναθεώρησε την προοπτική της χώρας σε Θετική από Σταθερή. Η Fitch εκτιμά ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις που έχει λάβει η χώρα στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξης συνεχίζεται προσδίδοντας αξιοπιστία, οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν ξεπεραστεί με σημαντικό περιθώριο για το 2013 και η οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ότι αναμενόταν. Αντίστοιχα, η S&P εκτιμά ότι η Κύπρος πληρεί τους όρους του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο την πιθανότητα μη εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ το τρέχον έτος οι στόχοι του προϋπολογισμού θα ξεπεραστούν.

  • Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s αναθεώρησε στις 25 Απριλίου σε Σταθερή την προοπτική της Ρουμανίας από Αρνητική, ενώ επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο Baa3. Η αναθεώρηση της προοπτικής σε σταθερή αντανακλά την εκτίμηση της Moody’s ότι η σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών το 2013 θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος. Και κατά συνέχεια, η απόφαση αντανακλά τη μείωση του κινδύνου για την μελλοντική ανάπτυξη και εξωτερική χρηματοδότηση της χώρας. Βασική αιτία αυτού είναι η τρέχουσα ανάκαμψη της Ευρωζώνη, με την οποία η Ρουμανία έχει ισχυρούς δεσμούς.

  • Στη Σερβία, σύμφωνα με τη προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε με σημαντικά μικρότερη ένταση στο 0,4% από 2,7% το τέταρτο τρίμηνο και 3,0% το πρώτο τρίμηνο το 2013.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist