ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Ιουλίου

  • Στην Αλβανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του έτους στο 1,6% του ΑΕΠ από 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου το 2013, καθώς οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν στο 13,9% του ΑΕΠ από 15,1% τις ίδιες περιόδους.

  • Στη Βουλγαρία, το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τη Eurostat, ανήλθε στο 20,3% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2014 από 18,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και 18,0% την ίδια περίοδο πέρυσι.

  • Στην Κύπρο, το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τη Eurostat, ανήλθε στο 112,2% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2014 από 111,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και 87,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.

  • Στη Ρουμανία, το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τη Eurostat, ανήλθε στο 39,0% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2014 από 38,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και 38,7% την ίδια περίοδο πέρυσι.

  • Στη Σερβία, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας το πρώτο τρίμηνο βελτιώθηκε στο 21,0% από 20,0% το 2013, ενώ τα μη –εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων ανήλθαν στο 22,6% από 21,7% τις ίδιες περιόδους.

  • Στη Σερβία, ο συνολικός δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο συρρικνώθηκε στο 3,9% ετησίως από μείωση 0,7% τον Ιούνιο πέρυσι, καθώς τα δάνεια στις επιχειρήσεις συρρικνώθηκαν αντίστοιχα.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist