ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Ιουνίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 25 Ιουνίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 2,5% καθώς εκτιμά ότι οι προηγούμενες μειώσεις του επιτοκίου θα περάσουν σταδιακά στις αγορές και παράλληλα θα προσφέρουν τις κατάλληλες νομισματικές συνθήκες για την επιστροφή του πληθωρισμού εντός του στόχου.

  • Στη Βουλγαρία, ο δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα το Μάιο αυξήθηκε με οριακά μεγαλύτερη ένταση κατά 1,8% ετησίως από 1,6% το Μάιο του 2013, ενώ αντίστοιχα ο δανεισμός στις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,6% από 3,2% τους ίδιους μήνες. Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν 0,3% το Μάιο από μείωση 1,3% το Μάιο του 2013, ενώ οι συνολικές καταθέσεις στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν με μεγαλύτερη ένταση στο 8,3% από 4,8% τους ίδιους μήνες. Τέλος, ο δείκτης ρευστότητας (δάνεια/καταθέσεις) το Μάιο μειώθηκε στο 75,9% από 80,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

  • Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το πραγματικό ΑΕΠ το τρέχον έτος αναμένεται να συρρικνωθεί με μικρότερο από το αναμενόμενο ρυθμό του 4,2% που εκτιμά η Τρόικα. Βασική αιτία, είναι οι καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

  • Στη Ρουμανία, ο δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα το Μάιο συρρικνώθηκε περαιτέρω στο 2,1% ετησίως από μείωση 2,4% το Μάιο πέρυσι, ενώ τα δάνεια σε εγχώριο νόμισμα αυξήθηκαν με μεγαλύτερη ένταση και σε ξένο συρρικνώθηκαν περαιτέρω. Οι καταθέσεις στον ιδιωτικό τομέα το Μάιο αυξήθηκαν με μεγαλύτερη ένταση στο 6,6% ετησίως από 4,4% το Μάιο του 2013, ενώ ο δείκτης ρευστότητας (δάνεια/καταθέσεις) ανήλθε στο 100,8% από 109,6% τους ίδιους μήνες.

  • Στη Σερβία, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε οριακά στο 0,1% ετησίως από 3,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2013 και 2,8% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, με βασικό άξονα την αύξηση των εξαγωγών. Εντούτοις, συρρίκνωση σημείωσε η τελική κατανάλωση και οι επενδύσεις.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist