ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Μαρτίου

  • Στην Ουκρανία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε στις 27 Μαρτίου τη σύναψη συμφωνίας με τις Ουκρανικές επίσημες αρχές και ένταξη της χώρας σε διετές πρόγραμμα χρηματικής βοήθειας ύψους USD 14-18δισ. Στην ανακοίνωση, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η συνολική βοήθεια προς τη χώρα από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας θα ανέρχεται στα USD 27δισ. Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας καθώς και του τραπεζικού τομέα.

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο στο 2,75%. Η τελευταία μείωση έγινε στις 26 Φεβρουαρίου κατά 25 μονάδες βάσης. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι οι τρέχουσες οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις υποδηλώνουν την ανάγκη για διατήρηση της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

  • Στη Βουλγαρία, ο δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα το Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 0,7% ετησίως από 3,0% το Φεβρουάριο του 2013 ενώ οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν στο 8,3% από 5,1% τους ίδιους μήνες.

  • Στις 28 Μαρτίου, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προχώρησαν σε περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές στον τραπεζικό τομέα. Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η χαλάρωση οφείλεται στην επίτευξη των σχετικών οροσήμων που περιλαμβάνονται στην οδικό χάρτη αλλά και τη γενικότερη σταθεροποίηση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (ΚΤΡ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 28 Μαρτίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 3,50% και τα τρέχοντα επίπεδα του ελάχιστου ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε τοπικό και ξένο νόμισμα στην ΚΤΡ. Η ΚΤΡ εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη καθώς και η τρέχουσα συγκυρία υποδεικνύουν περαιτέρω αποπληθωριστικές τάσεις.

  • Το δημόσιο χρέος στη Σερβία το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε στο 62,9% του ΑΕΠ από 61,2% το Δεκέμβριο του 2013.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist