ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Μαΐου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) σε πρόσφατη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέμεινε σταθερό, παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Για το 2014, εκτιμάται ότι η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  • Στη Βουλγαρία, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για το 2013 βελτιώθηκε στο 16,0% από 15,2% το 2012, ενώ τα μη –εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στο 18,0% από 18,1% το 2013.

  • Στην Κύπρο, τα μη –εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στο 33,7% από 18,6% το τέταρτο τρίμηνο το 2012.

  • Στη Ρουμανία, τα μη –εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στο 22,3% από 21,9% το 2013.

  • Στη Σερβία, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας το πρώτο τρίμηνο βελτιώθηκε στο 21,0% από 20,0% το 2013, ενώ τα μη –εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων ανήλθαν στο 22,6% από 21,7% τις ίδιες περιόδους.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist