ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Νοεμβρίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 26 Νοεμβρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 25 μβ. στο 2,25% με βάση τις πρόσφατες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι το μειωμένο παρεμβατικό επιτόκιο δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, επιστρέφοντας τον πληθωρισμό εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου.

  • Στη Βουλγαρία, ο δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο 1,9% ετησίως από 0,7% το Οκτώβριο του 2013, ενώ αντίστοιχα ο δανεισμός στις επιχειρήσεις ανήλθε στο 3,0% από 1,4% τους ίδιους μήνες. Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν οριακά

  • Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τη πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολόγων της Κύπρου σε B3 από Caa3 και ανέθεσε στην προοπτική Σταθερό από Θετικό outlook. Οι βασικοί λόγοι της αναβάθμισης είναι αρχικά η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, όπως αυτό φαίνεται από το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 καθώς και την εκτίμηση ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί το 2015. Δεύτερον, η σταθεροποίηση του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των προβληματικών τραπεζών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που σχετίζεται με κρυσταλλοποίηση των υποχρεώσεων των τραπεζών αυτών στους λογαριασμούς της κυβέρνησης.

  • Στη Ρουμανία, Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το δεκάμηνο ανήλθε πλεονασματικό στο 0,3% του ΑΕΠ από έλλειμμα 1,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, εξαιτίας της μείωσης των δημοσίων δαπανών στο 26,6% του ΑΕΠ από 27,8% τις ίδιες περιόδους.

  • Στη Σερβία, η κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχώρησαν σε συμφωνία για νέο προληπτικό οικονομικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το προτεινόμενο προληπτικό ποσό ανέρχεται στο EUR 1δισ. και σκοπός είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μεσοπρόθεσμα, η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.


Ηλίας Λεκκός

Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα

Economist