ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Οκτωβρίου

  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας αποφάσισε στις 27 Οκτωβρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα στο 2,5% καθώς εκτιμά ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική επιτρέπει την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του πληθωρισμού.

  • Στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat, το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2013 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 1,2% του ΑΕΠ από 1,5% στην πρώτη εκτίμηση, εξαιτίας της μείωσης των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω το δημόσιο χρέος το 2013 στο 18,3% του ΑΕΠ από 18,9% στην πρώτη εκτίμηση.

  • Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s, αναβάθμισε στις 24 Οκτωβρίου τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε Β+ από Β και επιβεβαίωσε την προοπτική σε σταθερή. Αντίστοιχα, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την ίδια ημέρα την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε θετική από σταθερή και επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο B-. Η σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή και η καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική δραστηριότητα ήταν από τους βασικούς λόγους των αναβαθμίσεων.

  • Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s, στις 17 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ρουμανίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα σε ΒΒΒ-/A-3 καθώς και την προοπτική σε σταθερή. Οι βασικοί λόγοι της επιβεβαίωσης είναι οι θετικές προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική. Επιπλέον, η επιβεβαίωση της προοπτικής αντανακλά την εκτίμηση ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα υπερκαλύψει τον πιθανό κίνδυνο εξωτερικών ανισορροπιών.

  • Στη Σερβία, το πραγματικό ΑΕΠ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το τρίτο τρίμηνο του έτους, συρρικνώθηκε σημαντικά - όπως αναμέναμε - στο 3,6% ετησίως από μείωση 1,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αύξηση 3,8% το τρίτο τρίμηνο πέρυσι. Βασική αιτία της συρρίκνωσης είναι οι πλημμύρες του Μαΐου που έπληξαν τη χώρα αλλά και το υψηλό αποτέλεσμα βάσης από τον προηγούμενο χρόνο.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist