ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Σεπτεμβρίου

  • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξής (EBRD), στην πρόσφατη επισκόπηση της διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για την Αλβανία για το πραγματικό ΑΕΠ το 2014 στο 1,7% ετησίως σε σύγκριση με την Έκθεση του Μαΐου. Η Τράπεζα εκτιμά ότι οι προοπτικές για τη χώρα έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της προόδου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κυβέρνησης.

  • Η EBRD, στην πρόσφατη επισκόπηση της αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για τη Βουλγαρία για το πραγματικό ΑΕΠ το 2014 στο 1,5% ετησίως από 1,9% στην Έκθεση του Μαΐου εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και της πρόσφατης αναταραχής στο τραπεζικό τομέα.

  • Η EBRD, για πρώτη φορά ενσωματώνει την Κύπρο στις προβλέψεις της, καθώς η Τράπεζα προχώρησε σε σύναψή συμφωνίας με τη χώρα για δάνεια με στόχο τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στην έκθεση εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2014 θα συρρικνωθεί στο 3,5% ετησίως, εντούτοις εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα βελτιώνεται καθώς βελτιώνεται η εμπιστοσύνη. Βασική πρόκληση σύμφωνα με την Τράπεζα είναι η αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

  • Η EBRD, στην πρόσφατη επισκόπηση της διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για τη Ρουμανία για το πραγματικό ΑΕΠ το 2014 στο 2,6% ετησίως σε σύγκριση με την Έκθεση του Μαΐου.

  • Η EBRD, στην πρόσφατη επισκόπηση της, αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω την πρόβλεψη για τη Σερβία για το πραγματικό ΑΕΠ το 2014. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα εκτιμά η οικονομική δραστηριότητα το 2014 θα συρρικνωθεί κατά 0,5% ετησίως από ανάπτυξη 1,0% στην Έκθεση του Μαΐου εξαιτίας των πλημμύρων του Μαΐου, οι οποίες επηρέασαν σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως η ενέργεια και η γεωργία.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist