ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιουνίου

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s αναθεώρησε την Παρασκευή τη μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα αντίστοιχα στο BBΒ-/A3 από ΒΒΒ/Α-2.

Η  απόφαση  αυτή  αντανακλά  την  αδυναμία  εφαρμογής  των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Βασική αιτία της έλλειψης προόδου των μεταρρυθμίσεων είναι το τρέχον πολιτικό περιβάλλον της χώρας.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  την  S&P  η  ανάκαμψη  της  ιδιωτικής κατανάλωσης το πρώτο τρίμηνο του έτους ενδέχεται να οφείλεται στην αύξηση των πληρωμών για πρόνοια και συντάξεις. Η S&P εκτιμά ότι η εγχώρια ζήτηση θα ανέλθει σε βιώσιμα επίπεδα εάν μειωθεί σημαντικά η ανεργία, αυξηθούν τα δάνεια στις επιχειρήσεις εξαιτίας των αυξημένων εισροών επενδύσεων, καθώς και συνεχιζόμενη ανάπτυξη στους βασικούς εμπορικούς εταίρους στους οποίους εξάγει η Βουλγαρία.

Η προοπτική είναι σταθερή και αντανακλά της προκλήσεις για ανάπτυξη, οι οποίες αντανακλούν την τρέχουσα προοπτική, ενώ το σχετικά χαμηλό δημόσιο χρέος εξισορροπεί τον παραπάνω κίνδυνο.