ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Δεκέμβριος

Αλβανία:Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 18 Δεκεμβρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό του 2,25% με βασικό γνώμονα την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας στο δυνητικό επίπεδο καθώς και την επιστροφή των τιμών εντός του κατώτατου επιτρεπτού ορίου διακύμανσης του στόχου του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ΚΤΑ αποφάσισε την παράταση των μέτρων για την ενίσχυση του δανεισμού στην οικονομία που είχαν ληφθεί το 2013.

Βουλγαρία: Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στις 19 Δεκεμβρίου τη μακροχρόνια και βραχυχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο ΒΒΒ-/ΒΒΒ αντίστοιχα. Το Outlook είναι σταθερό. Οι βασικοί λόγοι της επιβεβαίωσης από τη Fitch είναι η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τα οποία όμως παραμένουν σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον παράγοντες είναι η αναμενόμενη αύξηση των αναγκών δανεισμού της κυβέρνησης εξαιτίας της παροχής ρευστότητας στις προβληματικές τράπεζες της χώρας, καθώς όμως και η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα από τον Ιούνιο.

Κύπρος: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε στην αναβολή της επικείμενης εκταμίευσης της δόσης στα πλαίσια του οικονομικού προγράμματος της χώρας, σε συνέχεια της αναστολής της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων.

Ρουμανία: Ο πληθωρισμός το Νοέμβριο αυξήθηκε με μικρότερη ένταση στο 1,3% από 1,4% τον Οκτώβριο και μείωση 1,8% το Νοέμβριο πέρυσι, καθώς οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν αντίστοιχα στο 0,03% από αύξηση 0,1% και -1,8% τους ίδιους μήνες.

Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στις 11 Δεκεμβρίου διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 8,0% μετά την μείωση του Νοεμβρίου κατά 50 μ.β.. Η ΚΤΣ εκτιμά ότι υπάρχει ανησυχία για το σταθερά χαμηλό πληθωρισμό, ενώ τονίζει παράλληλα την αβεβαιότητα που διέπει τις διεθνείς αγορές. Με βάση τους τελευταίους παράγοντες η νομισματική πολιτική χαίρει ιδιαίτερης προσοχής.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist