ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Νοέμβριος

Αλβανία: Σε συνέχεια της έγκρισης της υποψηφιότητας της Αλβανίας τον Ιούνιο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στις φθινοπωρινές προβλέψεις για πρώτη φορά τη χώρα. Για το 2014 το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται στο 1,8% ετησίως, ενώ για το 2015 η οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί στο 2,9%. Βασικοί άξονες της ανάπτυξης θα είναι ο σταδιακός περιορισμός του παραγωγικού κενού καθώς και η ανάκαμψη της ιδιωτικής εγχώριας ζήτησης ειδικά το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Βουλγαρία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμηση για την οικονομική δραστηριότητα στο 1,2% ετησίως το 2014 από 1,7% στις εαρινές προβλέψεις. Το αποδυναμωμένο εξωτερικό περιβάλλον αναμένεται να επιβαρύνει τις εξαγωγές, ενώ οι περιορισμένες πιστωτικές συνθήκες από τις τράπεζες αναμένεται να συρρικνώσουν τις επενδύσεις από τις επιχειρήσεις.

Κύπρος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις αναθεώρησε προς τα επάνω την εκτίμηση για το πραγματικό ΑΕΠ σε συρρίκνωση κατά 2,8% ετησίως το 2014 από συρρίκνωση 4,8% στις εαρινές προβλέψεις. Για το 2015, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει με αύξηση 0,4% ετησίως. Το σημαντικά αυξημένο ποσοστό ανεργίας, οι μειώσεις μισθών και οι περιορισμένες πιστωτικές συνθήκες συμβάλλουν αρνητικά στην εγχώρια ζήτηση, εντούτοις το καθαρό εμπόριο αναμένεται να συμβάλλει θετικά.

Ρουμανία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη το 2014 στο 2,0% ετησίως από 2,5% στις εαρινές προβλέψεις. Για το 2015, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,4% ετησίως. Οι ιδιωτικές αλλά και οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να ανακάμψουν.

Σερβία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές προβλέψεις αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω την εκτίμηση για το πραγματικό ΑΕΠ το 2014 σε συρρίκνωση 1,0% ετησίως από αύξηση 1,1% στις εαρινές προβλέψεις, εξαιτίας των πλημμύρων του Μάιου, ενώ και οι εξαγωγές χειροτέρευσαν. Για το 2015, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει μηδενικό ρυθμό.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist