ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Οκτώβριος

Αλβανία:Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το δεύτερο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε κατά 0,6% ετησίως από αύξηση 1,7% το πρώτο τρίμηνο και 3,6% το δεύτερο τρίμηνο πέρυσι, καθώς σημαντική μείωση σημείωσαν οι τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών. Θετική συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είχαν ο αγροτικός τομέας καθώς και ο τομέας των υπηρεσιών.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με την αναθεώρηση της Στατιστικής Υπηρεσίας των στοιχείων των εθνικών λογαριασμών με βάση τη μεθοδολογία ESA 2010 από την αρχή της χρονοσειράς, το πραγματικό ΑΕΠ το 2013 αυξήθηκε στο 0,9% από 0,7% με βάση τα προηγούμενα στοιχεία.

Κύπρος: Σύμφωνα με την αναθεώρηση της Στατιστικής Υπηρεσίας των ετήσιων στοιχείων των εθνικών λογαριασμών με βάση τη μεθοδολογία ESA 2010 το πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε από την αρχή της περιόδου των διαθέσιμων στοιχείων. Για το 2013, το πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο -5,4%, ενώ η τελική κατανάλωση αναθεωρήθηκε στο 5,8% από 5,6% με βάση τα ESA 1995 στοιχεία, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συρρικνώθηκαν στο 30,0% από 34,2% αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αναθεωρήθηκαν στο -5,0% από -4,1% ενώ οι εισαγωγές στο -13,6% από -14,1% αντίστοιχα.

Σερβία: Σύμφωνα με την αναθεώρηση της Στατιστικής Υπηρεσίας των ετήσιων στοιχείων των εθνικών λογαριασμών με βάση τη μεθοδολογία ESA 2010 το πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε από την αρχή της περιόδου των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς προστέθηκαν και στοιχεία από το 1996. Ενδεικτικά για το 2012, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,0% ετησίως από 1,5% με βάση τα ESA 1995 στοιχεία, ενώ το 2013 το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,6% από 2,5% αντίστοιχα

Ρουμανία: Σύμφωνα με την αναθεώρηση της Στατιστικής Υπηρεσίας των στοιχείων των εθνικών λογαριασμών με βάση τη μεθοδολογία ESA 2010 το πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο για τη χρονική περίοδο 2000-2014 εκτός από το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Συγκεκριμένα, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε ελαφρά προς τα πάνω στο 1,52% από 1,45% με βάση τα ESA 1995 στοιχεία.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist