ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Φεβρουάριος

Αλβανία: Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η αλβανική οικονομία βελτιώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν υποτονικές και ο πληθωρισμός συνέχισε να βρίσκεται κάτω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΚΤΑ. Αν και διαφαίνονται σημάδια βελτίωσης της συνολκής ζήτησης παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που θα εξασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε στο 1,2% από 1,5% το τρίτο τρίμηνο και 3,0% το τέταρτο τρίμηνο το 2013, ενώ σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 0,3% το τέταρτο τρίμηνο από 0,4% το προηγούμενο. Για το 2014, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά μέσο όρο 1,5% ετησίως από 1,0% το 2013.

Κύπρος: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκε στο 1,9% από -1,8% το τρίτο τρίμηνο και -4,7% το τέταρτο τρίμηνο το 2013, ενώ σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ μειώθηκε στο 0,7% το τέταρτο τρίμηνο από -0,3% το προηγούμενο. Για το 2014, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά μέσο όρο 2,3% ετησίως από -5,4% το 2013.

Ρουμανία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε στο 2,5% από 3,2% το τρίτο τρίμηνο και 5,1% το τέταρτο τρίμηνο το 2013, ενώ σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 0,5% το τέταρτο τρίμηνο από 2,2% το προηγούμενο. Για το 2014, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά μέσο όρο 2,9% ετησίως από 3,2% το 2013.

Σερβία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές προβλέψεις της Στατιστικής Υπηρεσίας το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2014 μειώθηκε κατά 1,6% ετησίως από -3,6% το τρίτο τρίμηνο και 3,3% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι. Για το 2014, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά μέσο όρο 1,7% ετησίως από αύξηση 2,6% το 2013.