ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιανουάριος

Αλβανία:Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 28 Ιανουαρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο νέο ιστορικό χαμηλό του 2,0% με βασικό γνώμονα την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας στο δυνητικό επίπεδο καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις.

Βουλγαρία:Ο πληθωρισμός συρρικνώθηκε το Δεκέμβριο στο 0,9% ετησίως από αντίστοιχες μειώσεις 0,6% το Νοέμβριο και 1,6% το Δεκέμβριο το 2013, ενώ αντίστοιχα οι τιμές τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,9% ετησίως από 0,2% και 0,9% τους ίδιους μήνες.

Κύπρος:Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παράταση του Κυπριακού Προγράμματος Κρατικών Εγγυήσεων για τις τράπεζες έως τα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ρουμανία:Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 7 Ιανουαρίου να μειώσει κατά 25 μονάδες βάσης το παρεμβατικό επιτόκιο στο 2,5% μετά την τελευταία μείωση του Νοεμβρίου. Η ΚΤΡ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας των διακυμάνσεων των τιμών των τροφίμων, του αρνητικού παραγωγικού κενού και της αδύναμης οικονομικής ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ.

Σερβία:Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στις 15 Ιανουαρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 8,0%, ενώ η τελευταία μείωση του επιτοκίου ήταν το Νοέμβριο κατά 50 μ.β.. Η ΚΤΣ εκτιμά ότι υπάρχει ανησυχία για το σταθερά χαμηλό πληθωρισμό κάτω από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, ενώ τονίζει παράλληλα την αβεβαιότητα που διέπει τις διεθνείς αγορές. Με βάση τους τελευταίους παράγοντες η νομισματική πολιτική χαίρει ιδιαίτερης προσοχής. Επιπλέον, η ΚΤΣ αποφάσισε να μειώσει τα ποσοστά των υποχρεωτικών διαθεσίμων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ΚΤΣ με σκοπό να ενισχύσει την πιστωτική επέκταση στον επιχειρηματικό τομέα.