ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Απρίλιος

Αλβανία: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 3,0% ετησίως από 3,3% στην Έκθεση του Οκτωβρίου 2014, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 4,0% ετησίως.

Βουλγαρία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 1,2% ετησίως από 2,0% στην Έκθεση του Οκτωβρίου 2014, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,6% ετησίως.

Κύπρος: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 0,2% ετησίως από 0,4% στην Έκθεση του Οκτωβρίου 2014, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,4% ετησίως.

Ρουμανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 2,7% ετησίως από 2,5% στην Έκθεση του Οκτωβρίου 2014, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,9% ετησίως.

Σερβία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 σε συρρίκνωση κατά 0,5% ετησίως από αύξηση 1,0% στην Έκθεση του Οκτωβρίου 2014, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,5% ετησίως.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist