ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιούνιος 2015

Αλβανία: Το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκε στο 17,3% από 18,0% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 18,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αύξηση σημείωσε ο αριθμός των απασχολούμενων το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο πέρυσι, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός απασχολούμενων βρίσκεται στον κλάδο της γεωργίας.

Βουλγαρία: Το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε βελτίωση, καθώς αυξήθηκε κατά 2,0% ετησίως από 1,6% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, με βασικό άξονα της βελτίωσης την ανάκαμψη στο καθαρό εμπόριο. Θετική συμβολή είχε η τελική κατανάλωση και οι επενδύσεις, εντούτοις σε μικρότερο βαθμό. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 0,9% από 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Κύπρος: Το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσε θετικό ρυθμό για πρώτη φορά μετά από 14 τρίμηνα συρρίκνωσης. Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε 0,2% ετησίως από μειώσεις 1,8% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 3,2% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Βασικός άξονας της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας είναι η αύξηση των ακαθάριστων κεφαλαιουχικών επενδύσεων καθώς και η μείωση με μικρότερη ένταση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 1,5% το πρώτο τρίμηνο από μείωση 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ρουμανία: Η οικονομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους ενισχύθηκε καθώς το πραγματικό ΑΕΠ ανήλθε στο 4,2% ετησίως από 4,0% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, καθώς σημαντικά ανέκαμψαν οι επενδύσεις. Η τελική κατανάλωση συνέβαλε θετικά αλλά σε μικρότερο βαθμό το πρώτο τρίμηνο, ενώ αρνητικά συνέβαλε το καθαρό εμπόριο. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 1,0% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι.

Σερβία: Το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε κατά 1,8% ετησίως από μείωση 1,2% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, καθώς θετικά συνέβαλε η ανάκαμψη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και η τελική κατανάλωση στα νοικοκυριά. Αντίθετα, το καθαρό εμπόριο και η τελική δημόσια κατανάλωση συνέβαλλαν αρνητικά στο πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,4% από αύξηση 0,2% την προηγούμενη περίοδο.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist