ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Μάρτιος

Αλβανία: Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο αυξήθηκε στο 2,3% από 1,3% τον Ιανουάριο και 1,9% το Φεβρουάριο πέρυσι, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,8% ετησίως από 2,2% και 2,9% τους αντίστοιχους μήνες. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,4% το Φεβρουάριο από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Βουλγαρία: Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο συρρικνώθηκε στο 0,5% ετησίως από αντίστοιχες μειώσεις 1,0% τον Ιανουάριο και 2,6% το Φεβρουάριο το 2014, καθώς αντίστοιχα οι τιμές τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,04% ετησίως από -1,0% και -1,5% τους ίδιους μήνες. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 0,2% από μείωση 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Κύπρος: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή το Φεβρουάριο συρρικνώθηκε κατά 1,4% ετησίως από αντίστοιχες μειώσεις κατά 1,3% τον Ιανουάριο και 2,6% το Φεβρουάριο πέρυσι, καθώς οι τιμές στέγασης και μεταφορών συρρικνώθηκαν σημαντικά. Επιπλέον, οι τιμές των τροφίμων το Φεβρουάριο σημείωσαν αύξηση με μικρότερη ένταση. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% το Φεβρουάριο από μείωση 1,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ρουμανία: Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 0,4% από 1,1% το Φεβρουάριο πέρυσι, καθώς αντίστοιχα οι τιμές των τροφίμων συρρικνώθηκαν κατά 0,5% ετησίως από -2,2% τους ίδιους μήνες. Επιπλέον, οι τιμές των μη-τροφίμων καθώς και των υπηρεσιών το Φεβρουάριο αυξήθηκαν με μικρότερη ένταση στο 0,7% και 1,5% από 2,4% και 4,5% το Φεβρουάριο το 2014 αντίστοιχα. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή το Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 0,3% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Σερβία: Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο ανήλθε στο 0,8% από 0,1% τον Ιανουάριο και 2,6% τον Ιανουάριο το 2014, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,4% από 0,5% και συρρίκνωση 1,6% τους αντίστοιχους μήνες. Τα επίπεδα τιμών σε κλάδους όπως στέγαση και ενέργεια εντούτοις παραμένουν χαμηλά. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το Φεβρουάριο αυξήθηκε 0,9% από μείωση 0,2% τον προηγούμενο μήνα.