ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Μάιος

Αλβανία: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την τέταρτη αξιολόγηση του Οικονομικού Προγράμματος της χώρας, διαθέτοντας προς εκταμίευση EUR 35,9εκ.. Το ΔΝΤ τονίζει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται, εντούτοις τα ποσοστά των μη-εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν υψηλά.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 2,0% ετησίως από 1,3% το τέταρτο τρίμηνο το 2014, με βασικούς άξονες της βελτίωσης τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Το πραγματικό ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, αυξήθηκε κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 0,4% το τέταρτο πέρυσι.

Κύπρος: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσε θετικό ρυθμό για πρώτη φορά μετά από 14 τρίμηνα συρρίκνωσης. Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε 0,2% ετησίως από μειώσεις 1,8% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 3,2% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Επιπλέον, σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο από μείωση 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ρουμανία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω στο 4,2% ετησίως από 2,7% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 4,0% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Επιπλέον, σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο από 1,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σερβία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους συρρικνώθηκε κατά 1,9% ετησίως από αντίστοιχες μειώσεις κατά 1,8% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 0,2% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist