ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Οκτώβριος

Αλβανία: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 2.7% ετησίως από 3,0% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 3,4% ετησίως.

Βουλγαρία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 1,7% ετησίως από 1,2% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,9% ετησίως.

Κύπρος: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 0,5% ετησίως από 0,2% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,4% ετησίως.

Ρουμανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 στο 3,4% ετησίως από 2,7% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 3,9% ετησίως.

Σερβία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 σε αύξηση 0,5% ετησίως από συρρίκνωση 0,5% στην Έκθεση του Απριλίου, ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,5% ετησίως.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist