ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Φεβρουαρίου

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε τη Δεύτερη και Τρίτη Αξιολόγηση του Προγράμματος της Αλβανίας στα τέλη Φεβρουαρίου, θέτοντας στη διάθεση της χώρας για εκταμίευση EUR 58,8εκ.. Συνολικά, η Αλβανία έχει λάβει έως τώρα EUR 117,7εκ. Το ΔΝΤ χαιρετίζει τις έως τώρα προσπάθειες της κυβέρνησης για την επιτυχημένη εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στη Βουλγαρία χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής, με βασική αιτία την αστάθεια που προκλήθηκε το 2014 από τον τραπεζικό τομέα, ενώ επιπλέον παράγοντας είναι και οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Στην Κύπρο, η συνολική πιστωτική επέκταση τον Ιανουάριο συρρικνώθηκε με μικρότερη ένταση στο 1,2% ετησίως από μείωση 12,8% τον Ιανουάριο πέρυσι, καθώς αντίστοιχη μείωση σημείωσαν τα δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο μειώθηκαν με σημαντικά μικρότερη ένταση κατά 4,1% ετησίως από συρρίκνωση 21,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Στη Ρουμανία, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αποφάσισε στις 27 Φεβρουαρίου να επιβεβαιώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο BBB- με σταθερό outlook. Οι βασικοί παράγοντες της απόφασης είναι οι θετικές προοπτικές για την οικονομία, καθώς και η καλή κατάσταση του δημοσίου τομέα (κατάσταση καλύτερη από τις υπόλοιπες χώρες με την αντίστοιχη πιστοληπτική διαβάθμιση).

Στη Σερβία, το ΔΝΤ ολοκλήρωσε την ετήσια Αξιολόγηση της χώρας στα πλαίσια του Article IV το Φεβρουάριο. Το ΔΝΤ τονίζει ότι η Σερβική οικονομία είναι αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 2014, τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά, ο πληθωρισμός βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται. Παράλληλα, μετά από μήνες διαβουλεύσεων, το ΔΝΤ ενέκρινε προληπτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης 36 μηνών προς τη χώρα ύψους EUR 1,2δισ. Ο δημόσιος τομέα καθώς και ο τραπεζικός τομέας αποτελούν βασικές μεταρυθμιστικές προτεραιότητες.


        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist