ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Ιουλίου

  • Στην Αλβανία, η οικονομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε, καθώς ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 2,8% ετησίως από 2,4% το τέταρτο τρίμηνο το 2014 και 0,7% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Βασικός άξονας της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.
  • Στη Βουλγαρία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Ιούνιο στο 18,7% από 17,6% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
  • Στην Κύπρο, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το Μάιο ανήλθαν στο 45,76% των συνολικών δανείων από 46,57% τον Απρίλιο και 47,49% το 2014, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
  • Στη Ρουμανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων το Μάιο ανήλθαν στο 13,65% από 14,51% το Μάιο πέρυσι.
  • Στη Σερβία, τον Ιούλιο οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P και Fitch επιβεβαίωσαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο BB- και Β+ αντίστοιχα. Βασικός λόγος της επιβεβαίωσης είναι η επιτυχής εφαρμογής της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η εκτίμηση για περεταίρω αύξηση των ΑΞΕ στη χώρα.

        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist