ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Μαΐου

  • Στην Αλβανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2015 μειώθηκαν στο 22,7% του συνόλου των δανείων από 22,8% το τέταρτο τρίμηνο και 24,1% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι.
  • Στη Βουλγαρία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Απρίλιο στο 19,0% από 17,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
  • Στην Κύπρο, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το Φεβρουάριο ανήλθαν στο 45,96% των συνολικών δανείων από 45,85% τον Ιανουάριο και 43,47% το Φεβρουάριο πέρυσι, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
  • Στη Ρουμανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων το Μάρτιο ανήλθαν στο 13,85% από 20,39% το Μάρτιο πέρυσι.
  • Στη Σερβία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων το Φεβρουάριο ανήλθαν στο 21,8% από 22,3% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist