ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Δεικτών Νοεμβρίου

Το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους παρατηρείται σταθεροποίηση και σε κάποιες χώρες βελτίωση του ποσοστού των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Η τάση αυτή ακολουθεί τις σχεδόν συντονισμένες προσπάθειες των εγχώριων Κεντρικών Τραπεζών για βελτίωση του δανειακού χαρτοφυλακίου με σκοπό την ανάκαμψη του τραπεζικού δανεισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

  • Στην Αλβανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το Σεπτέμβριο ανήλθαν στο 20,23% των δανείων από 20,03% τον Ιούνιο και 24,88% το Σεπτέμβριο πέρυσι.
  • Στη Βουλγαρία, το Σεπτέμβριο το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθαν στο 18,3% του συνολικού δανεισμού από 18,7% τον Ιούνιο και 18,1% το Σεπτέμβριο πέρυσι.
  • Στην Κύπρο, το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων το Σεπτέμβριο ανήλθε στο 46,0% των συνολικών δανείων από 47,3% τον Ιούνιο.
  • Στη Ρουμανία, το Σεπτέμβριο τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 12,33% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 12,8% τον Ιούνιο και 15,31% το Σεπτέμβριο πέρυσι.
  • Στη Σερβία, το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων το Σεπτέμβριο ανήλθε στο 22,0% των συνολικών δανείων από 22,8% τον Ιούνιο και 23,0% το Σεπτέμβριο πέρυσι.

        

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist