ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Μάιος 2016

Στην Αλβανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκαν στο 18,9% των συνολικών δανείων από 22,7% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Για το 2015, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 17,4% από 22,8% το 2014.

Στη Βουλγαρία, το πρώτο τρίμηνο του έτους τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων μειώθηκαν στο 17,7% από 18,1% το 2015.

Στη Κύπρο, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 48,4% του συνόλου των δανείων από 45,8% το 2015.

Στη Ρουμανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκαν στο 13,5% των συνολικών δανείων από 20,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στη Σερβία, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων προς το συνολικό δανεισμό περιορίστηκε στο 20,9% από 22,3 το 2015.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist