ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Απριλίου

Αλβανία: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016% στο 3,4% ετησίως σε σύγκριση με την Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 3,8% ετησίως.

Βουλγαρία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016 στο 2,3% από 1,9% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,3% ετησίως.

Κύπρος: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016 στο 1,6% από 1,4% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0% ετησίως.

Ρουμανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016 στο 4,2% από 3,9% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 3,9% ετησίως.

Σερβία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα επάνω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016 στο 1,8% από 1,6% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,3% ετησίως.

Ουκρανία: Το ΔΝΤ στην πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσμια Οικονομία, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ το 2016 στο 1,5% από 2,0% στην Έκθεση του Οκτωβρίου, ενώ για το 2017 προβλέπει επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,5% ετησίως.        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist