ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Φεβρουαρίου

Στην Αλβανία, η οικονομική δραστηριότητα το τρίτο τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε στο 3,0% ετησίως από 2,9% το δεύτερο τρίμηνο και 5,1% την αντίστοιχη περίοδο το 2014 με βασικό τομέα ανάκαμψης και στήριξης της οικονομίας να είναι οι κατασκευές. Αντίθετα, η γεωργία σημείωσε μείωση για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών στις αρχές του προηγούμενου έτους.

Στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2015 σημείωσε αύξηση με μεγαλύτερη ένταση στο 3,1% ετησίως από 2,9% το τρίτο τρίμηνο, ενώ για το 2015 η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε σημαντικά από 1,8% το 2014 στο 2,8% το 2015.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε στο 2,7% ετησίως από 2,3% το τρίτο τρίμηνο και συρρίκνωση 1,6% την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Για το 2015, σημειώνουμε ότι η Κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε με θετικό ετήσιο ρυθμό μετά από τρία χρόνια ύφεσης, ενώ βρίσκεται ακόμα εντός του Οικονομικού Προγράμματος που ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2013. Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 αυξήθηκε κατά 1,6% ετησίως από μείωση 2,5% το 2014.

Στη Ρουμανία, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2015 αυξήθηκε στο 3,8% ετησίως από 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2015, το μέσο πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε περαιτέρω βελτίωση καθώς αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο 3,8% από 2,9% το 2014.

Στη Σερβία, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2015 αυξήθηκε κατά 1,3% ετησίως από 2,2% το τρίτο τρίμηνο και συρρίκνωση 2,0% την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Για το 2015, η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε καθώς το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε ετήσια αύξηση 0,6% από συρρίκνωση 1,8% το 2014.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist