ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιανουαρίου

Αλβανία: Το 2015, ο μέσος πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 1,9% από 1,6% το 2014, καθώς οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση 4,3% ετησίως από 2,2% τα αντίστοιχα έτη. Αντίθετα, οι βασικοί τομείς των τιμών που διατήρησαν το γενικό δείκτη σε χαμηλά επίπεδα είναι οι τιμές στέγασης και μεταφορών, καθώς το 2015 σημείωσαν αρνητικούς ετήσιους ρυθμούς κατά μέσο όρο.

Βουλγαρία: Το 2015, ο μέσος πληθωρισμός παρέμεινε αρνητικός αλλά με μικρότερη ένταση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,1% το 2015 από αντίστοιχη μείωση 1,4% το 2014, καθώς οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 0,3% ετησίως από συρρίκνωση κατά 1,0% τα αντίστοιχα έτη. Αντίθετα, οι τιμές ενέργειας και μεταφορών παραμένουν σε σημαντικά αρνητικά επίπεδα διατηρώντας το γενικό δείκτη σε αρνητικές τιμές.

Κύπρος: Το 2015, ο μέσος πληθωρισμός συρρικνώθηκε περαιτέρω στο 2,1% από μείωση 1,4% το 2014, καθώς μείωση σημείωσαν οι τιμές στους τομείς της ενέργειας και στέγασης. Αντίθετα, οι τιμές των τροφίμων συρρικνώθηκαν το 2015 με μικρότερη ένταση κατά 0,1% ετησίως κατά μέσο όρο από -1,5% το 2014.

Ρουμανία: Το 2015, ο μέσος πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,6% από αύξηση 1,1% το 2014, καθώς αντίστοιχη μείωση σημείωσε ο δείκτης τιμών των τροφίμων κατά -3,8% ετησίως από -1,6% τα αντίστοιχα έτη. Επιπλέον, οι τιμές στις κατηγορίες των μη-τροφίμων αυξήθηκαν με μικρότερη ένταση το 2015 στο 0,9% ετησίως από 2,4% το 2014 και των υπηρεσιών στο 2,0% από 3,2% τα αντίστοιχα έτη.

Σερβία: Για το 2015, ο μέσος πληθωρισμός ανήλθε κάτω από το κατώτατο όριο του στόχου της τράπεζας για το έτος. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 1,4% από 2,1% το 2014 με βασικό παράγοντα για την επιβράδυνση των τιμών ενέργειας. Αντίθετα οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν στο 1,9% ετησίως κατά μέσο όρο το 2015 από -0,9% το 2014.Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist