ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιουνίου

Αλβανία: Ο πληθωρισμός το Μάιο ανήλθε στο 0,7% από 0,3% τον Απρίλιο και 1,8% το Μάιο πέρυσι, καθώς αντίστοιχα κινήθηκαν και οι τιμές των τροφίμων στο 2,3% ετησίως από 2,0% και 3,8% τους αντίστοιχους μήνες. Επιπλέον, στην επιβράδυνση του πληθωρισμού συνέβαλε και η μείωση των τιμών μεταφορών και ενέργειας. Σε μηνιαία βάση, ο ετήσιος ρυθμός του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή το Μάιο μειώθηκε κατά 1,2% από αντίστοιχη μείωση 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Βουλγαρία: Ο πληθωρισμός το Μάιο συρρικνώθηκε περαιτέρω στο 2,0% από αύξηση 0,9% το Μάιο πέρυσι, καθώς αντίστοιχα οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,8% ετησίως από αύξηση 1,6% τους αντίστοιχους μήνες. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το Μάιο σημείωσε θετικό ρυθμό μεταβολής κατά 0,03% από μείωση 0,03% τον προηγούμενο μήνα.

Κύπρος: Ο πληθωρισμός το Μάιο συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά 2,1% από 1,9% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς μείωση σημείωσαν οι τιμές στους περισσότερους κλάδους προϊόντων. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή το Μάιο αυξήθηκε κατά 0,6% από 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ρουμανία: Η τάση του αποπληθωρισμού εντάθηκε περαιτέρω το Μάιο με μείωση των τιμών κατά 3,5% από 3,3% τον Απρίλιο και αύξηση 1,2% το Μάιο το 2015, καθώς οι τιμές των τροφίμων συρρικνώθηκαν κατά 7,6% από -7,4% και αύξηση 1,2% τους αντίστοιχους μήνες. Μειώσεις σημείωσαν και οι υπόλοιποι τομείς, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,3% το Μάιο από μείωση 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Σερβία: Ο πληθωρισμός το Μάιο ανήλθε στο 0,7% από 0,4% τον Απρίλιο και 1,5% το Μάιο πέρυσι, εξαιτίας της συρρίκνωσης του ετήσιου ρυθμού των τιμών των τροφίμων στο 0,8% από μείωση 2,0% και αύξηση 2,7% τους αντίστοιχους μήνες. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1% το Μάιο από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist