ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Μαρτίου

Στην Αλβανία, το ποσοστό ανεργίας το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ανήλθε στο 17,7% από 17,5% το τρίτο τρίμηνο και 18,0% την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Για το 2015, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε βελτίωση στο 17,5% από 17,9% το 2014, καθώς αύξηση σημείωσε το ποσοστό απασχόλησης στο βιομηχανικό κλάδο.

Στη Βουλγαρία, το πραγματικό ΑΕΠ το 2015 αυξήθηκε κατά 3,3% ετησίως από 2,0% το 2014, με βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν θετικά την αύξηση των επενδύσεων στο 2,8% ετησίως από 2,2% και των εξαγωγών στο 5,4% από μείωση 0,8% τα αντίστοιχα έτη. Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε το 2015 με μικρότερη ένταση στο 0,4% ετησίως από 2,3% το 2014, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση 1,8% από μείωση 0,4% τις αντίστοιχες περιόδους.

Στην Κύπρο, στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 7 Μαρτίου, το συμβούλιο χαιρέτησε την απόφαση της Κύπρου να βγει από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης, τρία χρόνια μετά από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της χώρας και των θεσμών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η χώρα δεν έλαβε το σύνολο της οικονομικής υποστήριξης. Σε συνέχεια, της απόφασης της Κύπρου για την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, εκτιμά σε ανακοίνωση του στις 15 Μαρτίου ότι η χώρα βρίσκεται σε θέση να ακολουθήσει συνετή διαχείριση του δημοσίου χρέους με επαρκή ρευστότητα. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί κίνδυνοι από την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στη Ρουμανία, το 2015, το πραγματικό ΑΕΠ βελτιώθηκε περαιτέρω με ετήσια αύξηση 3,7% από 3,0% το 2014, καθώς η ανάκαμψη της τελικής κατανάλωσης στο 5,7% από 3,5% τα αντίστοιχα έτη συνέβαλε θετικά στην οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, συνέβαλε και η αύξηση των επενδύσεων στο 7,0% το 2015 από 3,1% το 2014 καθώς και των καθαρών εξαγωγών.

Στη Σερβία, ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο αυξήθηκε με μικρότερη ένταση στο 1,5% από 2,4% τον Ιανουάριο και 0,8% το Φεβρουάριο πέρυσι, εξαιτίας της επιβράδυνσης του ετήσιου ρυθμού αύξηση των τιμών των τροφίμων.        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist