ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Μαίου

Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Μαΐου να μειώσει περαιτέρω το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%. Με τη νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με την ΚΤΑ ο στόχος είναι να δοθεί επιπλέον ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, τόνωση της εγχώριας ζήτησης και αύξηση των τραπεζικών δανείων.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9% ετησίως από 1,8% την αντίστοιχη περίοδο το 2015. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους, αμετάβλητο σε σχέση από τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Κύπρος: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,7% ετησίως από 0,1% την αντίστοιχη περίοδο το 2015. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους από 0,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Ρουμανία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,2% ετησίως από 3,9% την αντίστοιχη περίοδο το 2015. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του έτους από 1,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στις 17 Μαΐου στη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 4,25% καθώς εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι περιορισμένες;. Η ΚΤΣ εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο νομισματικής πολιτικής διατηρεί ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και σταδιακής ανάκαμψης, ενώ πηγή αβεβαιότητας είναι η τιμή του πετρελαίου και των άλλων διεθνών εμπορευμάτων καθώς και οι γεωπολιτικές ανισορροπίες.        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Δημητρία Ρότσικα

Economist