ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Οκτωβρίου

Αλβανία: Η οικονομική δραστηριότητα βελτιώθηκε περαιτέρω καθώς το πραγματικό ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 3,2% ετησίως από 2,8% το δεύτερο τρίμηνο πέρυσι, με τους βασικούς τομείς που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη να είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος καθώς και οι κλάδοι των μεταφορών και της αγοράς ακινήτων. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα είχε ο αγροτικός κλάδος καθώς σημείωσε συρρίκνωση.

Βουλγαρία: Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της Moody’s για τη χώρα, τα βασικά θετικά σημεία της χώρας είναι το χαμηλό δημόσιο χρέος με σταθερά επίπεδα δημοσιονομικών αποθεματικών, η χρηματοδότηση που λαμβάνει η Βουλγαρία από την ΕΕ καθώς και η συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Αντίθετα, οι βασικές προκλήσεις της Βουλγαρίας σύμφωνα με τη Moody’s είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χαμηλής πιστωτικής επέκτασης και υψηλού ποσοστού ανεργίας καθώς και η ενδυνάμωση της τραπεζικής εποπτείας.

Κύπρος: Το δημοσιονομικό πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξήθηκε οριακά στο 0,6% του ΑΕΠ από 0,5% το αντίστοιχο οκτάμηνο το 2015, εξαιτίας της ετήσιας αύξησης των εσόδων κατά 5,5% και της περιορισμένης αύξησης των δαπανών κατά 1,5%.

Ρουμανία: Το δημοσιονομικό ισοζύγιο ανήλθε ελλειμματικό την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου στο 0,8% του ΑΕΠ από πλεόνασμα 0,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου πέρυσι, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου ανήλθαν στο 19,6% από 21,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου το 2015, ενώ οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 20,4% από 20,1% τις αντίστοιχες περιόδους.

Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στις 13 Οκτωβρίου στη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 4,0% μετά την μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25% του Ιουλίου καθώς εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι περιορισμένες. Η ΚΤΣ τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο νομισματικής πολιτικής διατηρεί ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και σταδιακής ανάκαμψης, ενώ πηγή αβεβαιότητας είναι η τιμή του πετρελαίου και των άλλων διεθνών εμπορευμάτων καθώς και οι γεωπολιτικές ανισορροπίες.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Δημητρία Ρότσικα

Economist