ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Ιούλιος 2017

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να συνεχίσουν τη σημαντική διόρθωση των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαφαίνεται βελτίωση σε όλες τις χώρες που παρακολουθούμε, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Κύπρο και την Αλβανία.

  • Για την Αλβανία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 21,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 19,3% το Q1-2016.
  • Για τη Βουλγαρία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 15,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 17,7% το Q1-2016.
  • Για την Κύπρο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 45,0% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 48,4% το Q1-2016.
  • Για τη Ρουμανία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 9,4% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 13,5% το Q1-2016.
  • Για τη Σερβία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στο 16,8% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου από 20,9% το Q1-2016.
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist