ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Ιούνιος 2017

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να συνεχίσουν τη δυναμική ανάπτυξης το 2017, ενώ κάποιες χώρες σημειώνουν και σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς από το μέσο όρο της περιφέρειας. Η συνολική κατανάλωση καθώς όμως και πιο συγκεκριμένα η εγχώρια κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να είναι η βασική κινητήριος δύναμη (μαζί με τις καθαρές εξαγωγές) για την οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια.

  • Για τη Βουλγαρία, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση κατά 3,5% ετησίως από 3,4% το Q1-2016.
  • Για την Κύπρο, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση 3,3% ετησίως από 2,8% το Q1-2016.
  • Για τη Ρουμανία, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση 5,6% ετησίως από 4,0% το Q1-2016.
  • Για τη Σερβία, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση 1,2% ετησίως από 3,8% το Q1-2016.
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist