ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Νοέμβριος 2017

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να συνεχίσουν τη σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις εξαγωγές και την εγχώρια κατανάλωση. Αυτό διαφαίνεται και από τα στοιχεία για το πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους και ειδικά για τη Ρουμανία η οποία σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης για την ΕΕ σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις από τις Στατιστικές Υπηρεσίες. Αναλυτικά:

  • Για τη Βουλγαρία, το πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στο 3,9% ετησίως από 3,7% το δεύτερο τρίμηνο φέτος και 3,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
  • Για την Κύπρο, το πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στο 3,8% ετησίως από 4,0% το δεύτερο τρίμηνο φέτος και 2,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
  • Για τη Ρουμανία, το πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε σημαντικά στο 8,8% ετησίως από 6,1% το δεύτερο τρίμηνο και 4,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας αποτελεί τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ιστορικά τον υψηλότερο από το 2008 για την χώρα.
  • Για τη Σερβία, το πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στο 2,1% ετησίως από 1,3% το δεύτερο τρίμηνο φέτος και 2,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist