ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Απρίλιος 2018

Το 2017 υπήρξε σημαντικές διορθώσεις στις ανισορροπίες του τραπεζικού συστήματος στις χώρες της ΝΑΕ, καθώς –με εξαίρεση την Κύπρο- τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια σημείωσαν μεγάλες μειώσεις. Συγκεκριμένα,

  • Στην Αλβανία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια το 2017 περιορίστηκαν σημαντικά ως ποσοστό των συνολικών δανείων και συγκεκριμένα στο 15,7% από 23,1% το 2016.
  • Για τη Βουλγαρία, το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων το 2017 ανήλθε στο 12,8% των συνολικών δανείων από 15,9% το προηγούμενο έτος.
  • Για την Κύπρο, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 43,7% του συνόλου των δανείων για το 2017 από 47,2% το 2016.
  • Για τη Ρουμανία, το ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων το 2017 περιορίστηκε στο 6,4% των συνολικών δανείων από 9,6% το 2016.
  • Στη Σερβία, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων σημείωσαν σημαντική μείωση –και σε συνέχεια της εξυγίανσης που πραγματοποιείται στους ισολογισμούς των τραπεζών- και συγκεκριμένα το 2017 ανήλθαν στο 9,9% από 17,0% το 2016.
 
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist