ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Ιούλιος 2018

  • Ο τραπεζικός τομέας στη ΝΑΕ έχει σταθεροποιηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται σε πτωτική τάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες χώρες τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων είναι πλέον σε μονοψήφια ποσοστά.
 
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist