ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μάρτιος 2018

Το 2017 μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρονιά όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χάραξαν την πορεία για την υπόλοιπη περιφέρεια της Ευρώπης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ανήλθαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως της Ρουμανίας, πλησιάζοντας περαιτέρω τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Βασικοί άξονες της οικονομικής ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Συγκεκριμένα,

  • Στην Αλβανία, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2017 με ετήσια αύξηση κατά 3,6% του πραγματικού ΑΕΠ από 2,7% το τρίτο τρίμηνο πέρυσι. Βασικός άξονας της ανάπτυξης παρέμεινε ο κλάδος των κατασκευών και του εμπορίου καθώς όμως και του αγροτικού τομέα αλλά ο τελευταίος σημειώνοντας επιβράδυνση.
  • Για τη Βουλγαρία, το πραγματικό ΑΕΠ το 2017 αυξήθηκε με μικρότερη ένταση στο 3,7% ετησίως από 3,9% το 2016, εντούτοις διατηρεί σταθερή οικονομική ανάπτυξη με θετικούς πρόδρομους δείκτες.
  • Για την Κύπρο, η οικονομική ανάπτυξη σημείωσε ιστορικά υψηλά από το 2008 πριν την αρχή της κρίσης και συγκεκριμένα το 2017 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 3,9% ετησίως από 3,4% το 2016.
  • Για τη Ρουμανία, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 ήταν από τους υψηλότερους στην ΕΕ και στην περιφέρεια καθώς το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε ετήσια αύξηση 6,9% από 4,8% το 2016. Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η κατανάλωση και οι επενδύσεις.
  • Για τη Σερβία, η οικονομική δραστηριότητα το 2017 αυξήθηκε με βραδύτερο ετήσιο ρυθμό 1,8% από 2,8% το 2016. Βασικοί παράγοντες της βελτίωσης της δραστηριότητας είναι η αντίστοιχα σημαντική αύξηση της τελικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Από την μεριά της προστιθέμενης αξίας, οι τομείς των κατασκευών και λιανικού & χονδρικού εμπορίου ήταν οι βασικοί άξονες της οικονομικής δραστηριότητας το 2017.
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist