ομιλος τραπεζας πειραιως


Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μάιος 2018

Η οικονομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πραγματικό ΑΕΠ. Συγκεκριμένα,

  • Στην Αλβανία, το 2017 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο 3,8% ετησίως από 3,4% το 2016, με θετική συμβολή να έχουν οι τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης και του εμπορίου/εστίασης.
  • Στη Βουλγαρία, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο και συγκεκριμένα αυξήθηκε 3,5% ετησίως.
  • Στην Κύπρο, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με μικρότερη ένταση στο 3,8% ετησίως από 4,0% το τέταρτο τρίμηνο το 2017, διατηρώντας όμως τα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους.
  • Στη Ρουμανία, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 4,2% από 6,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.
  • Στη Σερβία, το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανέκαμψε σημειώνοντας αύξηση με μεγαλύτερη ένταση και συγκεκριμένα κατά 4,5% ετησίως από 2,5% το τέταρτο τρίμηνο το 2017.
 
Ηλίας Λεκκός
Chief Economist
Δημητρία Ρότσικα
Economist