ομιλος τραπεζας πειραιως


Ελληνική Οικονομία: Εξελίξεις και Προοπτικές

Η πορεία της οικονομίας το 2018 θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να αξιοποιήσει την ανάκαμψη που σημειώθηκε στους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ενώ η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη, επωφελούμενη από την αύξηση της απασχόλησης και της εξαγωγικής δραστηριότητας.