ομιλος τραπεζας πειραιως


Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: παρακολουθώντας τις επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του συστήματος κλαδικής αξιολόγησης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που έχει αναπτύξει, για μια δεκαετία παρακολουθεί συστηματικά τις κλαδικές επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), από την προ κρίσης περίοδο έως και σήμερα και έχουν καταγραφεί οι κλυδωνισμοί που έχουν υποστεί την περίοδο της βαθιάς ύφεσης αλλά και οι προσπάθειές τους για σταθεροποίηση και ανάκαμψη.

Το 2016 διατηρείται η θετική δυναμική του 2015, καθώς σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του, με την προσθήκη και άλλων κλάδων στο παζλ των υψηλών επιδόσεων. Η θετική αυτή δυναμική επιβεβαιώνεται από τη μέση βαθμίδα αξιολόγησης, η οποία διατηρήθηκε το 2016 στο υψηλό επίπεδο “a-” του 2015 και αντίστοιχο επίπεδο του 2007. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης αξιολόγησης κλαδικών επιδόσεων BIC Index ανήλθε στις 43 μονάδες από 40,5 το 2015, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των διαστάσεων (αποδοτικότητας, ρευστότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων). Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι αυτή η τιμή του δείκτη ξεπερνά κατά πολύ την προ κρίσης βαθμολογία του 2007 (40,4 μονάδες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της θετικής αυτής εικόνας εκτιμάται ότι οφείλεται ως ένα βαθμό και στις συνθήκες εκκαθάρισης του επιχειρηματικού τοπίου με επικράτηση των ανθεκτικών επιχειρήσεων και εκτοπισμό των μη βιώσιμων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Επίσης, ενδέχεται να έχει αλλάξει ο βαθμός δημοσίευσης, με τις πιο υγιείς επιχειρήσεις να έχουν πιο συστηματική δημοσίευση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια τη δυνατότητα καταγραφής των επιδόσεων περισσότερο αυτών των επιχειρήσεων. Ανάμεσα στους κλάδους που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις το 2016 είναι κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι πλωτές μεταφορές (50) και η εστίαση (56), ενώ για ένα ακόμη έτος, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (68) διατηρεί θετικές επιδόσεις. Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν σε κλάδους σχετικούς με το θέαμα όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας (Ρ) και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (59+60) και σχετικούς με την ιδιωτική κατανάλωση όπως της κατασκευής επίπλων (31) και ειδών ένδυσης (14), του εμπορίου αυτοκινήτου (45) και της καπνοβιομηχανίας (12).

Οι διατηρούμενες θετικές επιδόσεις των ΜμΕ συνεχίζουν να στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα. Καθώς όμως, το μακροοικονομικό περιβάλλον βρίσκεται ακόμη σε φάση σταθεροποίησης, παραμένουμε σε επαγρύπνηση για το αν αυτή η θετική δυναμική θα εξακολουθεί να υφίσταται και στην επόμενη ετήσια μελέτη μας.