ομιλος τραπεζας πειραιως

Αντιφατικές μακροοικονομικές επιδιώξεις

Οι στόχοι της εσωτερικής υποτίμησης – η οποία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας - και της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι ασυμβίβαστοι. Ένας επιπλέον στόχος -που έχει λάβει μικρότερη δημοσιότητα- κι αφορά στην απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα θα έχει επίσης καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά η Ελλάδα θα πρέπει να τα επιτύχει σχεδόν χωρίς να έχει στη διάθεσή της εργαλεία άσκησης πολιτικής. Από τη μία πλευρά, η δημοσιονομική πολιτική παραμένει εξαιρετικά περιοριστική με τα νέα μέτρα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ που εισάγονται έως το 2012 και περαιτέρω μέτρα της τάξης του 5,5% του ΑΕΠ που προβλέπονται για το 2013 και 2014. Από την άλλη πλευρά, οι νομισματικές συνθήκες είναι ασφυκτικές για την οικονομία. Μια οικονομία που εισέρχεται στο 5ο έτος ύφεσης, με τα πραγματικά επιτόκια να είναι ήδη στα ύψη και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ η χρηματοδότηση αναμένεται να συρρικνωθεί για δεύτερο συνεχόμενο έτος.